Activitats desembre 2018 > Portada del Pessebre

Portada del Pessebre

DATA: Diumenge, 23 de desembre de 2018
LLOC SORTIDA: 7:15 hores del matí del local social del GECA. 7:30 hores del aparcament del Consum.
ITINERARI: :La Cot , Font Pobre , Can Barranc , L’Aulina de la Creu , Collet de Font Pobre , Collada de La Cot i La Cot.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan i Josep

Telčfon : 972 26 72 10 i 620 240 952