XXXVII Lletissonada

Aquí podreu veure el recorregut de la pròxima edició de la Lletissonada, aquest any la 37a edició.