La XXXV LLETISSONADA ha tingut una participació de 1.289 caminadors.

Moltes grącies a tots els caminadors per la seva participació, els esperem l'any que ve.