RENOVACIÓ JUNTA ENTITAT MEMBRES JUNTA ELECTORAL:

Membres Junta Electoral: 


1. Isidre Boix Pagès  (639 325 443)
2. Joana Vilalta Raspau (605 921 290)
3. Salvador Carrera Picart (629 364 843) 

Tenen a disposició de tots els socis el cens electoral per poder fer verificació i reclamacions si s'escau.