Les novetats del Pla d'obertura Progressiva

Per a saber qu podrem fer a muntanya en el nou tram del Pl d'obertura progressiva entre aqu