El GRUP EXCURSIONISTA CULTURAL I ALPINISTA (GECA) de Sant Esteve d'en Bas, es una entitat clàssica dins el món excursionista català.
Fomenta principalment l'excursionisme a diferents nivells d'edat; GRANS, JOVES i MAINADA.
A Catalunya les entitats excursionistes van ser durant èpoques molt concretes, els garants i impulsors dels valors culturals i polítics.
Des de 1984 el GECA es una entitat molt implicada en la defensa i difusió de les nostres tradicions i de la nostra llengua.
Una entitat que fomenta el respecte pel medi ambient i la preservació del medi natural.
El seu àmbit d'actuació es en primer lloc local; Sant Esteve d'en Bas, per extensió la Vall d'en Bas, la comarca de la Garrotxa i no ha dubtat mai si ha calgut en implicar-se en fets d'importància nacional.
Publica trimestralment des de fa 25 anys la revista PUIGSACALM que és alhora el seu butlletí social.
El PUIGSACALM compta amb un consell de redacció apart de la pròpia junta del GECA excepte en el seu cap de redacció, que ha de ser obligatoriament un membre d'aquesta junta i per damunt d'aquest, el president de l'entitat.
En l'apartat de publicacions ha sigut capaç de reeditar un llibret de temàtica excursionista de finals del XIX de títol: EN JAUME DE CAN VALENT, història d'un guia, de l'autor Artur Osona que relata les peripècies de l'autor i d'un guia fill de Sant Esteve d'en Bas.
Ha editat també el mapa AIATS-PUIGSACALM, E:15000.
Organitzadora de la coneguda marxa LLETISSONADA des de 1980.
Aquesta marxa està a càrrec de la secció de muntanya, la més activa de totes les seccions de l'entitat que també organitza altres marxes menors com la de Sant Nicolau o la de les Maries i encara moltes altres que guien als excursionistes als racons muntanyencs més interessants del país.
Organitza anualment diferents actes al poble de Sant Esteve com la portada de la flama del Canigó per Sant Joan i la única celebració al municipi de la Vall d'en Bas de la diada nacional de l'onze de setembre.
L'entitat compta actualment amb 500 socis i està regentada per una junta que es renova cada 6 anys per lliure elecció dels seus associats.
Aquesta junta funciona amb diferents àrees que es denominen: SECCIONS o VOCALÍES.
Les SECCIONS o VOCALÍES del GECA en l'actualitat son: SECCIÓ DE MUNTANYA, SECCIÓ DE JOVENT, SECCIÓ DE MAINADA, SECCIÓ CULTURAL, VOCALIA REVISTA PUIGSACALM, VOCALIA D'ADMINISTRACIÓ i VOCALIA NOVA SALA o BIBLIOTECA.
El local social de l'entitat es troba al carrer de Sant Josep, nº 3 de Sant Esteve d'en Bas.